Интернет 21 декабря 2018Длительность - 5 часов Целевая аудитория:Руководитель предприятия, бухгалтер Количество мест ограничено

Программа

Харламова Олена
  Харламова Олена
  9:30 - 16:30

МСФЗ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК

І. Підготовка до складання фінансової МСФЗ-звітності:

дорожня карта переходу

1. Коло обов’язкового застосування МСФЗ.

2. Дорожня карта переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ.

3. Дати переходу та інші ключові дати.

4. Зони відповідальності бухгалтера та посадових осіб компанії в процесі складання МСФЗ-звітності.

5. Інвентаризація для цілей складання МСФЗ-звітності.

6. Типові відхилення та помилки в обліку і фінансовій звітності за ПСБО.

7. Облікова політика та положення про ведення обліку для цілей складання МСФЗ-звітності.

8. Оцінка активів і зобов’язань для цілей МСФЗ-звітності.


II. Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат: ключові коригування

1. Трансформація: 4 обов’язкові процедури.

2. Основні правила трансформаційних коригувань.

3. План рахунків для цілей МСФЗ-звітності.

4. Виключення (обов’язкові та добровільні) з ретроспективного застосування МСФЗ при трансформації фінансової звітності.

5. Ключові трансформаційні коригування:

основні засоби;
нематеріальні активи; 
довгострокова дебіторська
нематеріальні активи;
капітальні інвестиції; 
фінансові інвестиції; 
грошові кошти;
короткострокові фінансові інвестиції;
розрахунки з покупцями та замовниками;
розрахунки з різними дебіторами;
витрати майбутніх періодів;
 інші активи;
дострокова дебіторська забаргованість
оренда;
орендодавець, орендар
запаси;
капітал;
забеспечення;
цільове фінансування та цільові надходження;
довгострокові зобов’язання;
поточні та інші зобов’язання;
відстрочені податки;
доходи та витрати;
інші коригування.


6. Трансформаційна таблиця та її застосування.

7. Обов’язкові звірки та розкриття.

8. Підсумки трансформації: документування та результати.III. Відповіді на запитання


*Програма буде доповнена питаннями за заданими темами, які будуть актуальні на момент проведення семінару.Чому вам потрібно відвідати семінар «МСФЗ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018 РІК»:

Один з найкращих лекторів України розкаже про всі важливі зміни для бухгалтера та відповість на всі ваші запитання.

Зручний роздатковий матеріал та добірки нормативних документів до семінару з найактуальнішою інформацією.
Можливість спілкування з колегами.

Билеты

Билет “для Клиента ProSeminar” - 1498 грн.
Билет “для Клиента ProSeminar онлайн-трансляция” - 998 грн.

Регистрация

загрузка карты...
АДРЕС:Харьков, ул. Полтавский шлях, д. 14